آموزش درست کردن آتش به روش جالب - شبکه‌ما

در این روش قسمت از تنه درخت به شکل به علاوه (+) بریده یا شکسته می شود.

آموزش درست کردن آتش به روش جالب

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این روش قسمت از تنه درخت به شکل به علاوه (+) بریده یا شکسته می شود. سپس مواد سوختنی نازک در شکاف های بین قطعات چوب قرار گرفته و آتش زده می شود. نیاز اندک به سرکشی و نگهداری، قابلیت روشن کردن در زمین های برفی و امکان حمل راحت کل مجموعه آتش از مزایای این روش می باشند.