آموزش php درس سی و سوم-کلید continue - شبکه‌ما

این  درس سی و سوم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس سی و سوم-کلید continue

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس سی و سوم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره کلید continue در پی اچ پی می باشد.این دستور به معنای ادامه دادن می باشد.در فیلم بعد از تعریف یک حلقه for که قرار است اعداد 1 تا 10 را به ما نشان دهد از یک شرط if در آن استفاده می گردد تا با رسیدن به عدد 5 عمل continue روی آن صورت گیرد و پرش انجام شود و این عدد را چاپ نکند و به سراغ عدد بعدی برود.سپس در ادامه فیلم شرط حلقه را تغییر می دهد و تغییرات اعمال شده را نشان می دهد.شما را به دیدن این فیلم در شبکه ما دعوت می کنم.