اعجاز دومینو - شبکه‌ما

شاید شما هم عبارت دومینو به گوشتان خورده باشد.

اعجاز دومینو

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاید شما هم عبارت دومینو به گوشتان خورده باشد. دومینو نوعی سرگرمی است که در آن فرد مهره‌های دومینو را پشت سرهم چیده و طرح‌ها و شکل‌های متنوعی را ایجاد می‌کند. آنگاه با واردکردن ضربه به اولین مهره، سقوط مهره‌ها آغاز و تا آخرین مهره ادامه می‌یابد و حاصل ساعت‌ها چیدن مهره‌ها با سقوط آنها مشخص‌شده و شکل یا تصویر نهایی نمایان می‌گردد. بد نیست بدانیم که با مهره‌های دومینو می‌توان بی‌شمار طرح و شکل ایجاد کرد که ارتباط مستقیمی با میزان خلاقیت و بینش هنری فرد دارد. دومینو با رشد خلاقیت افراد باعث سرگرمی و نشاط آنها می‌شود. در دومینو به طور غیر قابل اجتنابی از قوانین فیزیک و مبحث انتقال نیرو استفاده می‌شود. در این ویدئو حاصل کار 3 ماهه ایجادکنندگان این دومینو را خواهیم دید که در آن 20000 تا 25000 قطعه دومینو به کار گرفته‌شده است.