حمله به شیر - شبکه‌ما

در اینجا میبینید که گاوهای وحشی چطور دارند یک شیر را با شاخه های محکم و خطرناک خود به بدن شیر میزنند و شیر را...

حمله به شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:
در اینجا میبینید که گاوهای وحشی چطور دارند یک شیر را با شاخه های محکم و خطرناک خود به بدن شیر میزنند و شیر را به قصد گشت میزنند وقتی یکی از شیرها میاد به یکی از گاوها حمله میکنه و اونو زمین گیر هم میکنه و در حال خوردن گاو وحشی هست یکی از گاو های وحشی و از هم نوعانشان هم هست میاد با شاخ خود شیر در حال خوردن گاو را به بالا پرتا ب میکنه و ضربه سنگبنی به شیر میزنه و شیر پا به فرار میزاره