شیر به دنبال بچه بوفالو - شبکه‌ما

فیلم برداری که به یه محوطه و محیط باغ وحش و قلمرو حیوانات وحشی اومده بودند که داشتند فیلم شیر وحشی که به دنبال یک...

شیر به دنبال بچه بوفالو

دسته بندی ها:
توضیحات:
فیلم برداری که به یه محوطه و محیط باغ وحش و قلمرو حیوانات وحشی اومده بودند که داشتند فیلم شیر وحشی که به دنبال یک بچه بوفالو بود اونو دنبال میکرد البته شیر هم تمابل زیاد و چندانی نداشت که بخواد به خود زحمت زیادی بده و اون بچه حیوان را شکار کند ولی اروم اروم بچه بوفالو رو گرفت و به ارامی هم نازش میکرد و کاری بهش نداشت و بچه بوفالو هم هی داشت به شیر ضربه میزد و شیر هم کاری بهش نداشت.