شکار عقاب - شبکه‌ما

عقاب که همیشه در اسمان تک هست و یکتازی در اسمان میکند و شاه اسمان و سلطان اسمان هم نامیده میشود در شپی شکاری هست...

شکار عقاب

دسته بندی ها:
توضیحات:
عقاب که همیشه در اسمان تک هست و یکتازی در اسمان میکند و شاه اسمان و سلطان اسمان هم نامیده میشود در شپی شکاری هست وکه باید از زیر اب و دریا بیا بالا که اون موجو کسی نیست جز مار ابی است که مار ابی در زیر ابها زندگی میکند و گاه وقتی هم بر روی اب شناور میشود وقتی مار بر روی سطح اب پدیدار میشود عقاب از این فرصت استفاده میکند و با پنجه های قدرتمند خود با یک حرکت مار را شکار میکند.