مهناز افشار گلزار را اسکول می کند - شبکه‌ما

یکی دیگر از صحنه های خنده دار کل کل مهناز افشار و محمدرضا گلزار.

مهناز افشار گلزار را اسکول می کند

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی دیگر از صحنه های خنده دار کل کل مهناز افشار و محمدرضا گلزار. در این کلیپ مهناز افشا و دوستش، محمد رضا گلزار را در دفتر کارش سرکار می گذارند.