فیل به دنبال شیر ها - شبکه‌ما

فیل ها که از قدرت های قابلی برخوردار است و که همیشه از نظر جثته و هیکل و اندام بدنی همیشه حرف اولو بین همه...

فیل به دنبال شیر ها

دسته بندی ها:
توضیحات:
فیل ها که از قدرت های قابلی برخوردار است و که همیشه از نظر جثته و هیکل و اندام بدنی همیشه حرف اولو بین همه حیوانات میزنه و از انجایی که هم شیر قدرت اول همه حیوانات هسا اینجا فیل ها زه دنبال شیره میدوند و انها را دبال میکنند و در جایی دیگر گربه باعث ترساندن تمساح میشه و تماساح هم فرار میکنه و به اب برمیگرده و در جای دیگر بک مار بزرگ در حال خوردن حیوانی است که نمیدونم چه حیوانی بوده.