خفاش ها - شبکه‌ما

پرنده های زیادی در اسمان ها و زمین وجود دارند که هر کدام خیلی زیبا هستند و زیبایی خاص خودشونو دارند و هرکدام کاربردی در...

خفاش ها

دسته بندی ها:
توضیحات:
پرنده های زیادی در اسمان ها و زمین وجود دارند که هر کدام خیلی زیبا هستند و زیبایی خاص خودشونو دارند و هرکدام کاربردی در اسمان و زمین دارند مانند عقاب ها و کلاغ ها و کبوتر ها و لک لک ها و مرغ های اسمان و حتی خفاش هم نوعی پرنده هستند که در اسمان ها هم پرواز میکنند که بیشتر در شب ها پروز میکنند و دیده میشوند اینجا بر روی شاخه های درخت تعداد زیادی از خفاش ها را ملاحظه میکنید.