دوربین مخفی کفش فروشی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی کفش فروشی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی کفش فروشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی کفش فروشی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما دختری را می بیند که در حال انتخاب کردن کفش است او یک کفش را انتخاب می کند و بر می دارد در حالیکه پای انسان نیز داخل کفش بوده است.

سپس دختر میز را نشان می دهد که دختری دیگر در آنجا مخفی شده است و پاهای او در داخل کفش می باشد.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند دختر روی نیمکتی روبروی دکه کفش فروشی نشسته است کفشی را امتحان می کند و خوشش نمی آید از مردمی که در حال عبور هستند درخواست می کند تا کفش مورد نظر او را بیاورند وقتی که افراد این کار را انجام می دهند و کفش را می کشند با پای انسان مواجه می شوند.

آنها جا می خورند و می ترسند و عکس العمل های جالبی از خود نشان می دهند که باعث به وجود آمدن لحظه های شاد و خنده دار می شود.