دوربین مخفی دستبند پلیس - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی دستبند پلیس را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی دستبند پلیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی دستبند پلیس را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما خانمی را می بیند که از افراد درخواست می کند تا لحظه ای مراقب فرزند او باشند در همین هنگام مامور پلیسی نیز در حال عبور از آن منطقه هست.

پسر از مامور می خواهد که دستبند پلیس را به او نشان دهد و می گوید خیلی دوست دراد در آینده پلیس شود.

پلیس نیز دستبند را بیرون می آورد پسر درخواست می کند تا دستبند را امتحان کند افرادی که مراقب پسر بودند قبول می کنند و مامور دستبند را به دست خود و افراد می بندد.

سپس به دنبال کلید دستبند می گردد تا ان را باز کند اما نتیجه ای ندارد .

تا اینکه پسر کوچک کلید را به آن دو نشان می دهد و بعد آن را به داخل دریاچه پرتاب می کند.

قیافه افراد در لحظه پرتاب کلید دستبند به داخل دریاچه بسیار دیدنی می شود.

افراد کاملا کلافه شده اند در حالیکه با دستبد پلیس گرفتار شده اند عده ای از آنها به داخل دریاچه می روند تا دستبند را پیدا کنند.