دوربین مخفی دزدی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی دزدی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی دزدی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی دزدی را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما ماموری را می بیند که در حال انتقال  کیسه های پول به داخل اتاق امن می باشد .بعد از اینکه او به داخل اتاق می رود در بسته می شود و دیگر باز نمی شود.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می رود او از افراد درخواست می کند تا در را نگه دارند بسته نشود اما در بسته می شود و او در داخل اتاق گیر می افتد.

از افراد درخواست می کند که با مته در را سوراخ کنند آنها نیز شروع به انجام این کار می کنند.

در همین هنگام ماموری که داخل اتاق بود از قسمتی که قبلا آماده کرده بود بیرون می رود و اتاق را ترک می کند.

ماموری دیگر از راه می رسد و اتهام دزدی به افراد می زند آنها نیز می ترسند و قضیه را تعریف می کنند مامور در را باز می کند و هیچ کسی داخل اتاق نیست.

عکس العمل های افراد به این وضعیت جالب و خنده دار است.