سنتور نوازی (نت آهنگ گلپونه ها)از خانم خسروی - شبکه‌ما

آهنگ گلپونه ها، سنتور سنتور:خانم نگین خسروی آواز: عزیز رحمانی این نت ریز های خیلی قوی میخواد که کار هرکسی نیست وخانم خسروی کولاک کرد،...

سنتور نوازی (نت آهنگ گلپونه ها)از خانم خسروی

دسته بندی ها:
توضیحات:

آهنگ گلپونه ها، سنتور سنتور:خانم نگین خسروی آواز: عزیز رحمانی این نت ریز های خیلی قوی میخواد که کار هرکسی نیست وخانم خسروی کولاک کرد، با توجه به سن کم و اطراف شلوغ استاد ایشان علی نوری