حمله شیر به گاو - شبکه‌ما

شیر نر که از قویترین شیرهاست و دربین شیرها شیر نر از همه قویتره و رییس شیرها و سردسته شیرها لقب میگیره و هست اینجا...

حمله شیر به گاو

دسته بندی ها:
توضیحات:
شیر نر که از قویترین شیرهاست و دربین شیرها شیر نر از همه قویتره و رییس شیرها و سردسته شیرها لقب میگیره و هست اینجا شیر نری را میبینید که در حال دید و بررسی است که چشمش به گاو و گوساله ای میفته و شیرنر هم که از شکارچیان قهار است ارارم ارام شیر در بین علف ها و پاورچین پاورچین خود را به گوساله نزدیکتر میکنه و گوساله هم که توان رفتن نداشت وشیر با یک حمله ببر اسای گوساله رو شکار میکنه.