هنر نقاشی با موضوع خانه - شبکه‌ما

در این قسمت می خواهیم طنز لذت نقاشی با دادماس رو برای شما نمایش دهیم و این برنامه برای شما آموزش کشیدن خانه را اموزش...

هنر نقاشی با موضوع خانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت می خواهیم طنز لذت نقاشی با دادماس رو برای شما نمایش دهیم و این برنامه برای شما آموزش کشیدن خانه را اموزش می دهیم و اول برای شما ابر کشیده و سپس خانه می کشم و یک آقایی می کشم که داره فکر می کنه و فکر می کنه چرا بین این همه برج خانه ندارم و داره آواز می خونه و تصمیم گرفته بره و یک خونه پیدا کنه و می رخ بنگاه مسکن و یک آقایی جلوی اون ایستاده و خیلی با تجربه است و می گه چقدر پول داری و مبلغ رو می گه و با هم می روند خونه رو می بینند و خونه فقط یک 3 پایه نقاشی توش جا می شه و این ها همه تخیلات شماست و خوشحاله و میخواهد بره توی خونه اش و بشینه و نقاشی بکشه .