میمون ها - شبکه‌ما

طبیعت میمون ها و دیدن زندگی انها و نگاه کردن به انها همیشه دیدنی و لذت بخش بوده چون زندگی حیوانات ناشناخته است و انسان...

میمون ها

دسته بندی ها:
توضیحات:
طبیعت میمون ها و دیدن زندگی انها و نگاه کردن به انها همیشه دیدنی و لذت بخش بوده چون زندگی حیوانات ناشناخته است و انسان تمایل زیادی داره که به اونها نظاره داشته باشه که میمونها حیوانات احتماعی هستند که گروهی و دسته جمعی زندگی میکنند و هوای همدیگه و مراقب همدیگه هم هستند و برای خودشان در این طبیعت زیبا تفریح میکنند و کار خود را برای زندگی انجام میدهند.