کفتار وشکار گوزن - شبکه‌ما

کغتار ها حیوانات درنده و وحشی و خیلی خیلی بی رحم و خیلی کقیف هستند که پست ترین حیوان در میان همه حیوانات است که...

کفتار وشکار گوزن

دسته بندی ها:
توضیحات:
کغتار ها حیوانات درنده و وحشی و خیلی خیلی بی رحم و خیلی کقیف هستند که پست ترین حیوان در میان همه حیوانات است که اینجا در این فیلم تعداد زیادی از حیوانات و گورن های یال دار را مشاهده میکنید که کفتار هم برای شکار کردن میان گوزن ها یکی از همه ضعبفتر باشه را به او حمله میکنند که کفتار یکی از انها را شناسایی کرده و او را دنبال میکنه و میگیره و شکارش هم میکنه.