دشمن در کمین است - شبکه‌ما

دشمن در کمین هست که همان شیطان بزرگ دنین که همه مردم دنبا را به ظلت کشانده است سخنان رهبر کبیر اسلام و کشورمان حضرت...

دشمن در کمین است

دسته بندی ها:
توضیحات:
دشمن در کمین هست که همان شیطان بزرگ دنین که همه مردم دنبا را به ظلت کشانده است سخنان رهبر کبیر اسلام و کشورمان حضرت ایت الله العظمی خامنه ای درباره این دشمن همیشه در صحنه روزگار که دوشمن خونخوار ایران و اسلام بوده که رهبر ما همیشه مراقب این شیطان بزرگ بوده و هست و رهبر ما می فرمایند که باید همیشه مراقب و مواظب خود و کشور خود باشید چون دوشمن همیشه در کمین است باد حواستان را به خوبی جمع و اماده مقابله با ان باشید.