انجمن حجتیه - شبکه‌ما

این جلسه در مورد انجمن حجتیه است که ایتاد در این مورد فرمودند که انجمن حجتیه یک طیفی هستش که هم نخبه داره هم نخاله...

انجمن حجتیه

دسته بندی ها:
توضیحات:
این جلسه در مورد انجمن حجتیه است که ایتاد در این مورد فرمودند که انجمن حجتیه یک طیفی هستش که هم نخبه داره هم نخاله که طیفی اینجوری هستند در این طیف انجمن حجتیه که ائنها دین و نظام را دارن حذف میکنند و اصلا کاری به دین و نظام ندارند استاد در این باره میفرمایند که انحراف در این طیف خیلی زیاده که این گروه انجمن حجیه میخواهند زیر نظر وهابیت باشند که وهابیون این فتوا را صادر کردند که اهل تشیع و شیعیان و اهل تسنن را به کشتار بکشند.