برجهای شیطانی - شبکه‌ما

استاد رائفی پور از استادهای خوب و بنامیاست که در حوزه سیاست های انقلابی و دینی و مذهبی و بررسی تمام مسائل مربوط به این...

برجهای شیطانی

دسته بندی ها:
توضیحات:
استاد رائفی پور از استادهای خوب و بنامیاست که در حوزه سیاست های انقلابی و دینی و مذهبی و بررسی تمام مسائل مربوط به این حوزه ها سخنرانی نیکنه و همه مردم را از چنین مسائلی اگاه میکنه تا مردم فریب و کلک چنین فرقه های را نخورند و اگاهانه تصمیم بگیرند اینجا استاد رائفی پور در مورد برجهای شیطانی حرف میزنه که این برجها از طرف اسراییل و به برجهای حرمی ساخته میشه تا نمیانگر برجهای شیطانی خود باشند و به همه بگم که ما همیشه وجود داشتیم و هستیم.