بنام مهربان ترین - شبکه‌ما

همیشه نژاد پرستی در همه جا بوده هست و مانباید به کسی بی احترامی کنیم که در اینجا یک دختر کوچولو که داشت بازی میکرد...

بنام مهربان ترین

دسته بندی ها:
توضیحات:
همیشه نژاد پرستی در همه جا بوده هست و مانباید به کسی بی احترامی کنیم که در اینجا یک دختر کوچولو که داشت بازی میکرد یک مرتبه بادکنک تو دستش رها شد و رفت بالا یک ستون بلند و همونجا گیر افتاد ولی مرد سیاهی اومد و وقتی دید دخترکوچولو داره گیره میکنه اون مرد سیاه رفت بالای ستون و بادکنک دختر کوچولو را اورد پایین ولی وقتی خواست بادکنک رو به دختر کوچولو بده یک مرتبه مادر دختره زود اومد دخترشو از جلوی مرد سیاه برداشت و رفت.