سرطان پا در پاورچین - شبکه‌ما

تو این کلیپ بسیار قشنگ از سریال طنز پاورچین فرهاد داره لنگ لنگان میره سمت خونه که طغرل میبیندش و حسابی بهش گیر میده که...

سرطان پا در پاورچین

دسته بندی ها:
توضیحات:

تو این کلیپ بسیار قشنگ از سریال طنز پاورچین فرهاد داره لنگ لنگان میره سمت خونه که طغرل میبیندش و حسابی بهش گیر میده که تو سرطان پا گرفتی . میگه که یکی از فامیل های ما سرطان پا گرفته بود و دکترا مجبور شدن پاش رو از فلان جا که البته اون جایی که طغرل نشون میده نزدیک گردنش هست قطع کنن و بعدش عفونت کرد و مجبور شدن از زیر گردنش قطع کنن و بعد چون مشکل رفت و آمد داشت زیر سرش دو تا چرخ وصل کردن که با این چرخها بتونه حرکت کنه وزنش هر روز اون رو روشن می کرد و میفرستادش تو خیابون ها .