گذشته های داوود در پاورچین - شبکه‌ما

در این قسمت و سکانس خیلی زیبا از سریال دوست داشتنی پاورچین داود داره از گذشته ی خودش و اینکه در زندگیش تا به حال...

گذشته های داوود در پاورچین

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت و سکانس خیلی زیبا از سریال دوست داشتنی پاورچین داود داره از گذشته ی خودش و اینکه در زندگیش تا به حال چه اتفاقاتی افتاده برای دیگران به صورت خاطره تعریف میکنه که این وسط همه حسابی دارن از سرنوشت غم انگیز داود گریه می کنن و برای ادامه ی کار که این وسط استراحت ایجاد شده  همه کلی دستمال بر میدارن که آماده ی گریه کردن باشن . درتعریف گذشته ی داود خیلی موارد مشخص میشه از جمله اینکه مثلا خواهر داود رو گاوشون شاخ زده و کشته و خود داود هم الان کلیه نداره و کلیه هاشو به مادرش داده .