دوربین مخفی گلف - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی گلف    را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی گلف

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی گلف    را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای کار شما فردی را مشاهده می کنید که بر روی میزی ایستاده است و قصد دارد توپ گلفی را که روی ظرف غذا افتاده است ضربه بزند.

او این کار را انجام می دهد و ظرف خرد می شود.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم افراد برای خوردن  غذا  سر میز می نشینند فردی از بالای پشت بام با وسیله ای که دارد توپ کلفی را بر روی میز فراد می اندازد درست در همین لحظه فرد دیگر با فریادی توجه افراد را به خود جلب می کند.

او سپس از افراد می خواهد تا میز را ترک کنند و خود بالای میز می رود تا توپ را ضربه بزند.

افراد با مشاهده عکس العمل های فردی که چوب گلف در دست دارد تعجب می کنند .

او توپ  گلف را که روی ظرف ها افتاده است را ضربه می زند که به همراه آن ظرف نیز می شکند .

سپس رو به افراد کرده و از خود تعریف می کند.