کبوتران اصیل ایرانی - شبکه‌ما

از حیواناتی که میشه در خانه هم آن را پرورش داد میتوان به کبوتر اشاره کرد .

کبوتران اصیل ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

از حیواناتی که میشه در خانه هم آن را پرورش داد میتوان به کبوتر اشاره کرد . کبوتر یا کفتر به گروهی از پرندگان متوسط در راسته کبوترسانان گفته می‌شود که به دو صورت وحشی و اهلی یافت می‌شود و رنگ‌ها و نژادهای مختلفی دارد که معروف‌ترین آن‌ها کبوتر خانگی، کبوتر چاهی و کبوتران خانگی وحشی شده است. هر دو واژه کبوتر و کفتر در بین ما ایرانیان رواج دارد که حتی در شاهنامه هم به آن اشاره شده است . با این این وجود در نوشتار کبوتر بیشتر به کار می‌رود . در این ویدئو تصاویر زیبایی از کبوتران اصیل ایرانی خواهید دید.