وردپرس : اضافه کردن طبقه به پست های دست ساز - شبکه‌ما

قسمتی از گفته های داخل ویدیو:دوستان جلسه قبلی دیدی که ما 5  تا پست اضافه کردیم اما وقتی که ما داریم پستی اضافه مینیم همونجوری که...

وردپرس : اضافه کردن طبقه به پست های دست ساز

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمتی از گفته های داخل ویدیو:دوستان جلسه قبلی دیدی که ما 5  تا پست اضافه کردیم اما وقتی که ما داریم پستی اضافه مینیم همونجوری که قبلا با کد نویسی برای فانکشن ها بهتون یادداده بودم هر پستی یاهر ری وی یویی اگر نگاه بکنید نوشته یک کاتگوری و یک تگ داره کاتگوری هارال کیاله یعنی بلفرض من یک کاتگوری اضافه میکنم به اسم امیر نیو کاتگوری میزنم و بعد اینجا یک کاتگووری اضافه میکنم به نام حسن و این کاتگوری رو زیر امیر میخوام قرار بگیره نگاه بکنید به میگن هار ال کیال یعنی حسن زیر مجموعه امیر و تگ هم که یه تگ اضافه میکنید به نام پارس کلیک میبینید که تگ اضافه میشه خب یه فانکشنی هست توی وردپرس برای اینکه اینارو اضافه بکنیم ری وی یو کاتگوری و تگ داره همینطور تکست انومی هیچی نداره .... ...( برای اموزش کامل به ویدیو مراجعه بکنید این متن جهت این نوشته شد تا شما بدانید این ویدیو به زبان فارسی بوده و ریز نکات رو توضیح داده)