سنی و وهابی - شبکه‌ما

همیشه بین دینها اختلاف وجود داشته وهست ودینهای که هیچ وقت وجود نداشته اند که با بوجود امدنشان و کارهای که انجام میدهند کار را...

سنی و وهابی

دسته بندی ها:
توضیحات:
همیشه بین دینها اختلاف وجود داشته وهست ودینهای که هیچ وقت وجود نداشته اند که با بوجود امدنشان و کارهای که انجام میدهند کار را برای خیلی از مردم مشکل کردند که نمیدونند که باید چکار کنند و حرف چه کسی را باور کنند و نمیدونند که کدوم دین بهتره وبرتره ولی استاد رائفیپور که همیشه اماده و در صحنه همیشه حضور داره اگاهی های لازم را برای اهالی اهل شیعه و اهل تسنن واضح میکنه و میگه که اهل تسنن و اهل تشییع همیشه با هم دوست بودند و از هم حمایت میکنند.