آموزش php درس 77-ریفکتور کردن - شبکه‌ما

این  درس هفتاد و هفتم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 77-ریفکتور کردن

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس هفتاد و هفتم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره ریفکتور کردن در پی اچ پی می باشد.این عمل که به معنای مرتب کردن یک کد است باعث زیبایی و یکنواختی پخش شدن کدها در صفحه می گردد.برای همین یک تابع می سازیم و دستورات مشخص شده ای را که در فیلم می باشد را بر می داریم و در آن می ریزیم سپس global-current-subject و global-current-page می سازیم و در managecontent آن ها را در یک تگ php تعریف می کنیم.ادامه توضیحات این درس را در فیلم ببینید.