تله پرنده - شبکه‌ما

خیلی از تله ها هستند که دامنهمه پرنده ها را میگیره و پرنده ها هم اون قدر باهوش نیستند که بتونند تله زا به خوبی...

تله پرنده

دسته بندی ها:
توضیحات:
خیلی از تله ها هستند که دامنهمه پرنده ها را میگیره و پرنده ها هم اون قدر باهوش نیستند که بتونند تله زا به خوبی تشخیص دهند و تله های که روی بعضی درخت ها گذاشته میشه که همرنگ اون درخت هستند که پرنده ها را به طور کامل و طبیعی فریب بدهند تا زودتر اون پرنده ها به دام بیفتند نمونه یکی از اون تله ها همین تله ای هست که الان برروی این درخت نهاده شده که دو تا از این پرنده ها به همین خاطر به دام افتادند.