تله گنجیشک - شبکه‌ما

پرنده ها همیشه در حال جستجوی غذا هستند که هرجای که فکر کنید این پرنده ها میرند به همون جا و همیشه هم دید خوبی...

تله گنجیشک

دسته بندی ها:
توضیحات:
پرنده ها همیشه در حال جستجوی غذا هستند که هرجای که فکر کنید این پرنده ها میرند به همون جا و همیشه هم دید خوبی دارند پرنده ها مثلا پرنده گنجیشک که از اون پرنده های است که به غذا خیلی اهمیت میده و در همه مواقع که دنبال غذا میگردند موانعی هم سر راه انها اسات از جمله تله های که همه پرنده ها را شکار میکنند که اینجا تله ای رو میبینید که کرم خاکی بر روی ان گذاشته شده و پرنده برای غذا گیر اوردن میاد که کرم را بگیره ولی خودش گیر میفته.