ببر ها و شکار پرنده - شبکه‌ما

حیوانات درنده و وحشی که خوی جنگندگی دارند که همیشه در حال شکار هستند و شکار کردن را دوسن دارند چون این صفت و خلق...

ببر ها و شکار پرنده

دسته بندی ها:
توضیحات:
حیوانات درنده و وحشی که خوی جنگندگی دارند که همیشه در حال شکار هستند و شکار کردن را دوسن دارند چون این صفت و خلق و خوی این جانوران و حیوانات درنده و وحشی است مانند حیوانهای نظیز شیر وحشی و پلنگ و چیتاها و گرگ ها و کفتارها و مخصوصا ببرها که از درندگی زیادی بهرمند هستند مثلا اینجا تعداد زیادی ببر هست که وقتی پرنده ای کوچک و بی ازار را میبینند اون پرنده را دنبال میکنند که شکارش کنند.