تله سنجاب 1 - شبکه‌ما

گفتیم که تله ها همیشه دامن گیر همه حیوانات هستند که این امر باعث میشه ادم به اون هدفی که میخواد میرسه و مجبوریم که...

تله سنجاب 1

دسته بندی ها:
توضیحات:
گفتیم که تله ها همیشه دامن گیر همه حیوانات هستند که این امر باعث میشه ادم به اون هدفی که میخواد میرسه و مجبوریم که چنین کارهای ا انجام بدیم و برای بقای خود بجنگیم وزندگی کنیم که در اینجا تله ای را مشاهده خواهید کرد که یکی از تله های است که مخصوص به دام انداختن حیواناتی نظیر سنجاب هاست و در اطراف این تله سنجابی مشاهده میشه که دنبال چیزی به نام غذا میگرده که اون غذا رو در دام تله پیدا میکنه و به دام میفته و گیر میکنه.