آتش فشان چگونه ایجاد می شود - شبکه‌ما

آتش فشان یک گسستگی بروی پوسته زمین است که به مواد مذاب، خاکستر آتش فشانی و گازهای موجود در اتاقک ماگمایی زیر سطح زمین اجازه...

آتش فشان چگونه ایجاد می شود

دسته بندی ها:
توضیحات:

آتش فشان یک گسستگی بروی پوسته زمین است که به مواد مذاب، خاکستر آتش فشانی و گازهای موجود در اتاقک ماگمایی زیر سطح زمین اجازه خروج می دهد. آتش فشان ها به این دلیل فوران می کنند که پوسته زمین به 17 قسمت شکسته و تقسیم شده است و صفحات تکتونیکی را شکل داده اند که بروی سطح نرم گوشته شناور هستند. بهمین دلیل آتش فشان ها در مناطقی تشکیل می شوند که این صفحات تکتونیکی نسبت به هم حرکت میکنند ( یا ازهم دور می شوند یا بیکدیگر نزدیک می شوند) و لازم است توجه بشود که آتش فشان ها در مناطقی که دو پوسته درکنار هم می لغزند تشکیل نمی شوند. بعضی از فوران بقدری شدید است که ارتفاع ابر خاکستر به 19 کیلومتر در جو می رسد. ذارت موجود در ابر خاکستر برای موتور جت هواپیماها بسیار مخرب است.  


  • جواد
    جواد |

    کیریی. شبیه ترکمنا ئحرف میزنه زن قبه.ریدی داش به قمه اونم چه همه.ولی بازم دستت طلا