اشتباه سرباز چینی در انداختن نارنجک - شبکه‌ما

در این ویدیو کلیپ یک صحنه حراس آور را مشاهده خواهید کرد که سرباز چینی در حین آموزش نظامی با اشتباه در انداختن نارنجک 40...

اشتباه سرباز چینی در انداختن نارنجک

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو کلیپ یک صحنه حراس آور را مشاهده خواهید کرد که سرباز چینی در حین آموزش نظامی با اشتباه در انداختن نارنجک 40 میلی متری  نزدیک بود خودش را بکشتن بدهد،  آن هم در حالی که سرهنگ آموزش نظامی او در حال نگاه کردن او است. او پس از آزاد کردن ضامن نارنجک آنرا به اشتباه بسمت دیوار روبرویش پرتاب میکند و بعداز برخورد به دیوار نارنجک دقیقا به همان خندقی برمیگردد که او در آنجا ایستاده است. از این جور اتفاقات در حین خدمت آموزشی زیاد می افتد مانند منفجر شدن نارنجک در دست سرباز که منجر به قطع شدن انگشتانش شد.