طولانی ترین پل های دنیا - شبکه‌ما

پل ها یکی از زیباترین و مهم ترین سازه های عمرانی هستند که تعداد زیادی از آنها شهرت جهانی پیدا کرده اند و حتمی به...

طولانی ترین پل های دنیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

پل ها یکی از زیباترین و مهم ترین سازه های عمرانی هستند که تعداد زیادی از آنها شهرت جهانی پیدا کرده اند و حتمی به نماد یک کشور تبدیل شده اند. مانند پل Bosphorus در استانبول ترکیه که دو قاره اروپا و آسیا را بهم متصل می کند و طولی به اندازه 1.5 کیلومتر دارد. اما این طول در برابر طولانی ترین پل های دنیا عددی حساب نمی شود. طولانی ترین پل دنیا در چین قرار دارد که با  165 کیلومتر رقیبی در دنیا ندارد این پل به اسم Danyang–Kunshan Grand Bridge در سال 2010 تکمیل شد. البته جالب است بدانید که 7 عدد از طولانی ترین پل های دنیا در کشور چین قرار دارند.