برخورد صاعقه با هواپیما - شبکه‌ما

بنظرتان زمانی که یک صاعقه به هواپیما برخورد می کند چه اتفاقی می افتد ؟ طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که در...

برخورد صاعقه با هواپیما

دسته بندی ها:
توضیحات:

بنظرتان زمانی که یک صاعقه به هواپیما برخورد می کند چه اتفاقی می افتد ؟ طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که در ایالات متحده تمامی هواپیماهای تجاری در سال حداقل یک بار با صعقه برخورد داشتند اما به دلیل مهندسی دقیقی که در ساخت هواپیماها برای حفاظت از رعد و برق انجام گرفته در حین برخورد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد فقط مسافران اگر صاعقه شدید باشد برق و صدای آنرا می شنوند. آخرین باری که یک هواپیما به دلیل برخورد صاعقه دچار سانحه شد و سقوط کرد به سال 1967 برمیگردد.