کانال پاناما صد ساله شد - شبکه‌ما

پاناما کشوری کوچک در آمریکای مرکزی است که  دارای ویژگی ها منحصر بفردی است که مردم دنیا به آن دلیل پاناما را می شناسند.

کانال پاناما صد ساله شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

پاناما کشوری کوچک در آمریکای مرکزی است که  دارای ویژگی ها منحصر بفردی است که مردم دنیا به آن دلیل پاناما را می شناسند. مثلا پاناما دارای بهترین متخصصان عمل های زیبایی در جهان است که به قیمت بسیار پایین تر از دیگر نقاط دنیا انجام می شود.  اما کانال پاناما تقریبا برای تمامی افراد تحصیل کرده در جهان نامی شناخته شده است کانالی که دو اقیانوس اطلس و آرام را بهم متصل می کند. این کانال سالانه بیش از یک میلیارد دلار را به اقتصاد کشور پاناما تزریق می کند و بیش از ده هزار فرصت شغلی را برای مردم پاناما فراهم کرده است. طول این کانال برابر یا 77 کیلومتر است که روزانه 35 کشتی از آن عبور می کنند.