درمان کردن یوزپلنگ - شبکه‌ما

حیوانات در میان سختی های زندگی کردن در میان همه حیوانات وحشی که در بیرون همیشه در صحنه هستند مواجه هستند و این حیوانات برای...

درمان کردن یوزپلنگ

دسته بندی ها:
توضیحات:
حیوانات در میان سختی های زندگی کردن در میان همه حیوانات وحشی که در بیرون همیشه در صحنه هستند مواجه هستند و این حیوانات برای زندگی و بقای خود باید تلاشهای زیادی کنند و بعضی حیوانات که خیلی هم درنده هستند و زیاد شکار میکنند ممکن است هم با خطرهایی مواجه باشند یعنی وقتی که حیوانی را شکار میکنند ممکن است بر اثر شکار صدمه زیادی هم ببیند یا ممکن است از طرف بعضی ادمهای ناشناخته مورد هجوم قرار گیرند که همین امر باعث از بین رفتن و زخمی شدن حیوانات از جمله یوز پلنگ اشه.