گروه ببر ها و خوردن پرنده - شبکه‌ما

ببر ها را همه میشناسند که از چه قدرت بدنی و انعطاف بالای برخوردار هستند که از شیر هم قویتر هست و باید همیشه غذاهای...

گروه ببر ها و خوردن پرنده

دسته بندی ها:
توضیحات:
ببر ها را همه میشناسند که از چه قدرت بدنی و انعطاف بالای برخوردار هستند که از شیر هم قویتر هست و باید همیشه غذاهای زیادی بخورند که از گرسنگی تلف نشند و از بین نروند که اینجا از ماشین یکی از نگهبانان که همیشه مراقب محیط زیست هستند چند تا مرغ و پرنده به بیرون پرتاب میکنند که غذای خوبی برای ببرها باشه و از انجا که در این هوای سرد و زمستانی که برف زیادی هم زده و تعداد ببرها هم خیلی زیاد هست که معمولا به 8 یا 9 ببر برسه که این ببرها پرنده را دنبال میکنند که اونو بخورند ولی کافی نیست