شکار اهو - شبکه‌ما

شیرهای درنده همیشه در کمین طعمه های خود هستو خیلی خطرناک هم هستند و کمتر کسی میتونه از حمله گرئهی شیرها جون سالم به در...

شکار اهو

دسته بندی ها:
توضیحات:
شیرهای درنده همیشه در کمین طعمه های خود هستو خیلی خطرناک هم هستند و کمتر کسی میتونه از حمله گرئهی شیرها جون سالم به در ببره شیرها برای یک حمله زیبا و دقیق از حمله گروهی استفاده میکنند و خیلی هم تاکتیکی است که در اینجا چند تا از شیرها را میبینید که ارقبل این نقشه رو کشیدند که این اهو را به دام بیندازند و وقتی که یکی از شیرها اهو را دنبال میکند اهوا پا به فرار میزاره و از طرفی یک شیر دیگه میاد و دوباره اهو را دنبال میکنه تا اهو به اون طرفی بزه که شیرها میخواهند که اخر شیر بعدی به راحتی اهو را شکار میکنه.