نجات شاهین از چنگال مار - شبکه‌ما

در این ویدیوی زیبا مشاهده میکنید که دو مرد ترکیه ایی  یک شاهین را که کاملا بی دفاع و بی حرکت بروی زمین در چنگال...

نجات شاهین از چنگال مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیوی زیبا مشاهده میکنید که دو مرد ترکیه ایی  یک شاهین را که کاملا بی دفاع و بی حرکت بروی زمین در چنگال مار سیاه گیر افتاده بود نجات می دهند. ابتدا بنظر می رسد که شاهین مرده است چرا که مار سیاه کاملا بدور گلوی او پیچیده و در حال خفه کردن او بود اما بعداز آزاد کردن شاهین می بینیم که او چگونه به پرواز در می آید. البته کار مرد ترک هم بسیار تحسین برانگیز بود چرا که بدون کوچکترین صدمه به مار سیاه و شاهین هر دو را نجات داد. مار سیاه بسیاری از حشرات موذی و دیگر مارهای سمی را می خورد و از زیاد شدن آنها جلوگیری می کند بخاطر همین بودنشان در منطقه مفید است. بعلاوه این مار احتملا با خوردن این لقمه بزرگ یا خفه می شد یا طعمه راحت دیگر موجودات می شد.