شکار پرنده یا دیانا 1 - شبکه‌ما

تفنگ و اسلحه دیانا از اون تفنگ و اسلحه هایی است که فقط برای شکار کردن مناسب هستند و بیشتر برای شکار پرنده ها از...

شکار پرنده یا دیانا 1

دسته بندی ها:
توضیحات:
تفنگ و اسلحه دیانا از اون تفنگ و اسلحه هایی است که فقط برای شکار کردن مناسب هستند و بیشتر برای شکار پرنده ها از جمله گنجیشک و کبک و پرنده های که زیاد سنگین نیستند یعنی پرنده های قوی و محکم که با تفنگ دیانا زمین گیر نمیشوند و اینجا چند نفر را میبینید که در حال شکار کردن پرنده های اسمانی مثل کبک و غیره هستندو افذادی که تعداد زیادی هم از این تفنگ ها دارند و که برای شکار امدند و الانم این افراد هم دارند با هم غذا نوش جان میکنند تا امده شکار بشند و بروند هونه هایشان.