آموزش ویژوال بیسیک قسمت 14 - شبکه‌ما

در این قسمت با حلقه ها و مفاهیم و کاربرد های آن آشنا می شوید  حلقه در ویژوال بیسیک به معنای تکرار یک عمل یا کد می...

آموزش ویژوال بیسیک قسمت 14

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت با حلقه ها و مفاهیم و کاربرد های آن آشنا می شوید 

حلقه در ویژوال بیسیک به معنای تکرار یک عمل یا کد می باشد حلقه ها به صورت حلقه هایی مانند حلقه for....next  و حلقه  while می باشند در حله for....next تعداد تکرار به مقدار اولیه بستگی دارد  مثلا وقتی بخواهیم عدد 2 را 10 بار در خودش ضرب کنیم یک متغیر به نام I با مقدار پیش فرض 1  و عدد 2 در متغیر X  تعیین میکنیم و سپس در حلقه میگوییم I<10 پس X را در 2 ضرب کن و در اخر هم عدد 1 را به متحتویات I جمع میکنیم تا به تعداد 10 بار بریسم و برنامه به وصرت خودکار تنیجه را اعلام کند عمکرد حلقه while هم به این صورت است که تا زمانی که شرط و حلقه برقرار باشد حلقه به کار خود ادامه میدهد مثلا 10 را در 2 ضرب کن تا زمانی که حاصل ضرب کمتر از 1000 است !