بلند شدن هواپیمای روسی در گل و لای - شبکه‌ما

فرض کنید شما هم در این هواپیما حضور داشتید و چنین بلند شدن از باندی را تجربه می کردید.

بلند شدن هواپیمای روسی در گل و لای

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرض کنید شما هم در این هواپیما حضور داشتید و چنین بلند شدن از باندی را تجربه می کردید. حتما شما هم با این شرایط امیدی به سالم رسیدن به مقصدتان نداشتید. هواپیما an-24 در شرایط کاملا نامساعد باند فروددگاه بلند می شود که برای تمامی مسافران می تواند ناراحتی عصبی شدیدی ایجاد کند در بعضی مواقع احساس می شود که حتی هواپیما بروی باند سر می خورد. این واقعه در شهری کوچکی در روسیه به نام Bodaybo اتفاق افتاده است. بعداز پخش شدن این ویدیو در اینترنت بلند شدن این هواپیما در بین خطرناک ترین صعود های هواپیما یا take off های صنعت هواپیمایی قرار گرفت.