زمانی که درخت را برویتان خراب می شود - شبکه‌ما

به تازگی اتفاقی جالب در کشور شیلی رخ داد که به انتقام درخت معروف شده است در این ویدیو مشاهد می کنیم که عده ایی...

زمانی که درخت را برویتان خراب می شود

دسته بندی ها:
توضیحات:

به تازگی اتفاقی جالب در کشور شیلی رخ داد که به انتقام درخت معروف شده است در این ویدیو مشاهد می کنیم که عده ایی در محاسبات قطع کردن درخت اشتباه می کنند و تصمیم می گیرند که  درخت را بجای اینکه به پایین دره بیافتد توسط طناب و کمک چند نفر به طرف خودشان بندازند. اما یکی از این افراد در هنگام فرار کردن  دقیقا در مسیر افتادن درخت قرار می گیرد و درخت بروی سرش خراب می شود. معلوم نیست چرا او مانند بقیه به سمت مخالف نرفت و دقیقا در جهت سقوط درخت حرکت کرد. اما بنظر می رسد که برخورد آنقدر شدید نبوده که باعث مرگ او شود. حال تصمیم بیننده است که این اتفاق را انتقام درخت بنامد یا حماقت انسان.