شکار پرنده با دیانا - شبکه‌ما

در دنیایی پرنده ها که همیشه پرنده ها در اسمانها به پرواز در میان و پرنه ها در همه جا هستند و هرجای به پرواز...

شکار پرنده با دیانا

دسته بندی ها:
توضیحات:

در دنیایی پرنده ها که همیشه پرنده ها در اسمانها به پرواز در میان و پرنه ها در همه جا هستند و هرجای به پرواز در میان و همه قله های اسمانها را فتح می کنند و کسی نمیتونه این قله ها و بلندیها را فتح کنه به جز خود پرنده ها که در اسمانها قرار دارند که این پرنده ها گاهی بر روی سیم برق یا بر روی  ستونهای بلند یا بر روی شاخه های درخت می نشینند که معمولا شکارچیانی در کمین این پرنده ها هستند که اینجا یک شکارچی با تفنگ دیانا یکی از پرنده ها را نشانه رفته و اونو هدف قرار میده و میزنه.