سرقت 250 هزار یوریی از شاهزاده عرب - شبکه‌ما

در تاریخ 18 آگوست در خیابان های پاریس فرانسه اتفاقی کم سابقه یا بهتر بگویم بی سابقه رخ داد.

سرقت 250 هزار یوریی از شاهزاده عرب

دسته بندی ها:
توضیحات:

در تاریخ 18 آگوست در خیابان های پاریس فرانسه اتفاقی کم سابقه یا بهتر بگویم بی سابقه رخ داد. شامگاه یکشنبه در بزرگراهی در پاریس شاهزداه سعودی و کاروانی از هیات همراهش در حال حرکت به سمت فرودگاه بودند که توسط سارقان مسلح متوقف می شوند  گفته می شود. تعداد سارقان بین 5 تا 8 نفر بوده و همگی سلاح های پیشرفته حمل می کردند. این افراد حرفه ایی پس از بیرون کردن سرنشینان مقدار 250 هزار یورو پول نقد بهمراه تعداد زیادی از اسناد و مدارک مهم را بسرقت بردند و در آخر برای از بین بردن آثار جرم خودرو آنها را هم آتش زدند. البته در این حادثه هیچگونه تیری شلیک نشد و به کسی آسیبی نرسید.