کلیپ معرفی فیلم Mad Men - شبکه‌ما

آدم های دیوانه،سریالی درژانر درام باامتیاز۸.۷از۱۰درimdbاست.این سریال روایتگر دهه شصت امریکا و به خصوص نیویورک است.

کلیپ معرفی فیلم Mad Men

دسته بندی ها:
توضیحات:

آدم های دیوانه،سریالی درژانر درام باامتیاز۸.۷از۱۰درimdbاست.این سریال روایتگر دهه شصت امریکا و به خصوص نیویورک است. سریال حواشی زندگی فردی به نام دان دریپر رئیس بخش طراحی شرکت تبلیغاتی استرلینگ کوپر می باشد. او دارای زنی زیبا ، شغل و همکارانی خوب است ، ولی با جلو رفتن داستان زندگی این فرد دچار تغییراتی می شود و در این بین همیشه سایه گذشته نامعلوم و گاها مرموز این فرد موفق نیز نمود پیدا می کند.