کلیپ معرفی فیلم The ۱۰۰ - شبکه‌ما

یکصدنفر ،سریالی درژانرعلمی،تخیلی باامتیاز۷.۳از۱۰درimdbاست. ۹۷ سال پس از فاجعه ای اتمی که منجر به نابودی سیاره ی زمین شد.

کلیپ معرفی فیلم The ۱۰۰

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکصدنفر ،سریالی درژانرعلمی،تخیلی باامتیاز۷.۳از۱۰درimdbاست. ۹۷ سال پس از فاجعه ای اتمی که منجر به نابودی سیاره ی زمین شد. سفینه هایی که در مدار زمین قرار دارند و از تعداد محدودی بازماندگان نگه داری می کنند، ۱۰۰ نفر را به صورت آزمایشی به زمین فرستاده تا امکان حیات دوباره را بررسی کنند اما...