کلیپ معرفی فیلم Agents of S.H.I.E.L.D - شبکه‌ما

ماموران شیلد،سریالی درژانراکشن،درام،علمی تخیلی باامتیاز۷.۴از۱۰درimdbاست.داستان این سریال درباره سازمان بسیاربزرگ ومخفی بانام S.H.I.E.L.

کلیپ معرفی فیلم Agents of S.H.I.E.L.D

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماموران شیلد،سریالی درژانراکشن،درام،علمی تخیلی باامتیاز۷.۴از۱۰درimdbاست.داستان این سریال درباره سازمان بسیاربزرگ ومخفی بانام S.H.I.E.L.D است که این گروه درمورد نیرو های ناشناس،تاریک و فراطبیعی تحقیق می کندوازمردم عادی دربرابرغیر عادی هاحفاظت می کند.گروه شامل خلبان متخصص وهنرمند رزمی،مهندس،یک نابغه درزمینه های شیمی وزیست شناسی ویک هکر میباشد.